Skip to main content

Publications of the Author

Milan Štefanko
Number of publications: 1

1983

Čechák, V., & Štefanko, M. (1983). K svetonázorovej a metodologickej funkcii marxisticko-leninskej filozofie. Filozofia, 38(2), 175-183. Retrieved de http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1983/2/175-183.pdf