Skip to main content

Publications of the Author

A. N. Jermolenko
Number of publications: 1

1985

Jermolenko, A. N. (1985). Sociálna racionalita ako predmet marxistického skúmania v kontexte súčasného ideologického boja. Filozofia, 40(5), 592-606. Retrieved de http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1985/5/592-606.pdf