Skip to main content

Publications of the Author

Daniela Glavaničová
Number of publications: 5

2019

Glavaničová, D. (2019). The Food Thief: Alleviation of Responsibility in Terms of All-Things-Considered Obligations. Filozofia, 74(10), 841-851. https://doi.org/https://doi.org/10.31577/filozofia.2019.74.10.4
Glavaničová, D. (2019). Hyperintenzionalita deontických modalít: argument z analógie. Filozofia, 74(8), 652-662. https://doi.org/https://doi.org/10.31577/filozofia.2019.74.8.5

2017

Glavaničová, D. (2017). Explikácia modálnych pojmov. Filozofia, 72(7), 557-566. Retrieved de http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2017/7/557-566.pdf
Glavaničová, D. (2017). Definície z pohľadu hyperintenzionálnej sémantiky. Filozofia, 72(1), 15-23. Retrieved de http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2017/1/15-23.pdf

2014

Kuchtová, A., & Glavaničová, D. (2014). Nad prekladmi Antisthena alebo nie je preklad ako preklad. Filozofia, 69(10), 869-882. Retrieved de http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2014/10/869-882.pdf