Skip to main content

Publications of the Author

Martin Čičilla
Number of publications: 4

1987

Čičilla, M. . (1987). Sústava vied o kultúre a filozoficko-historická teória kultúry. Filozofia, 42(1), 35-40. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1987/1/35-40.pdf

1985

Čičilla, M. . (1985). Teória kultúry v prospech spoločenskovedného poznania. Filozofia, 40(6), 670-679. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1985/6/670-679.pdf

1983

Čičilla, M. . (1983). Obsah a forma v kultúre súčasného človeka. Filozofia, 38(1), 58-69. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1983/1/58-69.pdf

1978

Čičilla, M. . (1978). Spoločenská funkcia bohatstva a spôsob života. Filozofia, 33(3), 301-312. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1978/3/301-312.pdf