Skip to main content

Publications of the Author

Antonín Mokrejš
Number of publications: 5

1991

Mokrejš, A. . (1991). K počátkům naší myšlenkové tradice. Filozofia, 46(2), 181-202. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1991/2/181-202.pdf

1973

Mokrejš, A. . (1973). Filosofie umění Romana Ingardena. Filozofia, 28(5), 559-573. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1973/5/559-573.pdf

1972

Mokrejš, A. . (1972). Ku kritike hermeneutického chápania skúsenosti. Filozofia, 27(3), 276-289. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1972/3/276-289.pdf
Mokrejš, A. . (1972). Filozofické východiská hermeneutickej koncepcie skúsenosti. Filozofia, 27(2), 185-194. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1972/2/185-194.pdf

1959

Mokrejš, A. . (1959). O procesu konsumu uměleckého díla. Slovenský Filozofický časopis, 14(3), 265-286. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1959/3/265-286.pdf